Manipulation under anaesthesia versus lysis of adhesions for arthrofibrosis of the knee: a 6-month randomized, multicentre, non-inferiority comparative effectiveness protocol

Ling Zhang, Mengning Yan, Shiyi Chen, Yinghui Hua, Zimin Wang, Lili Xu, Shuai Fan, Lu Lin, Bin Cai