Influence of postoperative adjuvant transarterial chemoembolization on the prognosis of early-stage intrahepatic cholangiocarcinoma: a single center study

Guofang Liu, Wei Guo, Hao Wang, Wendi Liu, Liping Lei, Qiaohua Xie, Xiaoyan Li, Shanshan Zou, Peng Wang, Huabang Zhou, Heping Hu