A case report of an infant after episodes of paroxysmal supraventricular tachycardia with left ventricular thrombosis and cerebral infarction

Dan Li, Jinghui Guo, Xiao-Hui Li, Yanmei Liao, Ming-Ming Zhang, Lin Shi, Yao Lin, Yang Liu