Nasopharyngeal metastasis from colorectal cancer: a case report

Ye-Huan Liu, Bei-Bei Lin, Shi-Xu Lv