Self-compassion mediates the perfectionism and depression link on Chinese undergraduates

Shujuan Wei, Lan Li, Jianping Shi, Huixin Liang, Xianfeng Yang