Relationship of serum ATPase activity and the levels of neuron- specific enolase, S100B and B-cell lymphoma/leukemia-2 with cognitive function after epileptic seizure

Yi Zhang, Shanshan Zhang, Yifei Ji, Xu Yang, Pingping Liu, Gang Yu