Rash and neutropenia after the administration of oxaliplatin and 5-fluorouracil plus calcium folinate injection: a case report

Jiwei Huang, Caiyun Jiang, Zhuying Liu, Weifeng Zheng, Ximei Zhu, Zulin Huang