Are you using the third definition to diagnose sepsis in clinic?—A survey among Chinese intensivists

Li-Hua Dong, Qi-Yu Zhang, Ning-Ning Di, Qiu-Li Xue, Ya-Jie Liu