Ineffective communication equals no communication: a case report of splenic hyperfunction combined with pseudothrombocytopenia

Yu Zhu, Yan Pan, Pan-Fei Hou, Li-Jing Zhu