Maintenance chemotherapy is effective in patients with metastatic triple negative breast cancer after first-line platinum-based chemotherapy

Yang Chen, Jian Zhang, Xi-Chun Hu, Bi-Yun Wang, Zhong-Hua Wang, Lei-Ping Wang, Jun Cao, Zhong-Hua Tao, Yi-Qun Du, Yan-Nan Zhao, Cheng-Cheng Gong, Jia Jin