A case of durvalumab-treated double primary cancers of the colon and lung

Xiaoyu Pu, Tiankai Xu, Chao Ge, Yingnan He, Xu Yang, Pengyu Chang