Large pulmonary cavity in COVID-19 cured patient case report

Ying Chen, Wanling Chen, Jiansheng Zhou, Cong Sun, Yujie Lei