Economic burden of maintenance hemodialysis patients’ families in Nanchong and its influencing factors

Yunyan Ma, Hang Yu, Hongbing Sun, Mi Li, Li Li, Meng Qin