Neoadjuvant immunotherapy plus chemotherapy achieved pathologic complete response in stage IIIB lung adenocarcinoma harbored EGFR G779F: a case report

Yadong Wang, Xiaoying Yang, Xu Tian, Ziqi Jia, Zhongxing Bing, Lei Cao, Chao Gao, Zhili Cao, Shanqing Li, Naixin Liang