Prediction model for death in patients with pulmonary tuberculosis accompanied by respiratory failure in ICU: retrospective study

Qiuyue Liu, Jingtao Gao, Baojian Luo, Junting Liu, Lin Zhang, Wanli Kang, Fen Han