6-gingerol alleviates inflammatory injury in DSS-induced ulcerative colitis mice by regulating NF-κB signaling

Yingyue Sheng, Tielong Wu, Yuanyuan Dai, Linlin Xu, Yao Zhong, Yuzheng Xue, Yaozhou Tian