Healthcare-associated infection prevention and control management in a tertiary hospital and an overall evaluation

Weiping Liu, Tianhui Guo, Haoxue Li, Yuping Zhao, Kai Zhang, Yunting Hai, Yueying Jiao, Huimin Xing, Binbin Xu, Haibo Bai, Huan Bao, Shuai Zhang, Wei Ren, Lifang Yang, Huijun Yang, Junwei Tian, Meng Wang, Yongfang Yang