Anlotinib or platinum-pemetrexed as second-line therapy in EGFR T790M-negative lung cancer

Run-Bo Zhong, Jian-Lin Xu, Yu-Qing Lou, Tian-Qing Chu, Hua Zhong, Bao-Hui Han