Sophocarpine prevents cigarette smoke-induced restenosis in rat carotid arteries after angioplasty

Genhuan Yang, Rong Zeng, Xitao Song, Tianjia Li, Changwei Liu, Leng Ni