Nutrition counseling combined with head and neck rehabilitation exercises can enhance outcomes among nasopharyngeal carcinoma patients in southern China: a prospective study in an epidemic area

Dongfang Su, Yan He, Liping Chen, Jianmei Li, Lijuan Zhang, Linmin Chen, Wenqiong Li, Wen Hu, Cong Li, Yuying Fan