Comparison of third generation balloon-expandable Edwards Sapien 3 versus self-expandable Evolut R in transcatheter aortic valve implantation: a meta-analysis

Yi-Ming Li, Jia-Yu Tsauo, Yan-Biao Liao, Zhen-Gang Zhao, Mao Chen